Share
Go down
final1412
THÀNH VIÊN 15
THÀNH VIÊN 15
Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 62
Thanks! : 0
Join date : 29/04/2011
Age : 33

(2015.04.14) TP HCM: F3 - Kế toán tài chính

on 25/3/2015, 3:56 am
Môn học này nhằm trang bị kiến thức về các nguyên tắc, thông lệ và quy định liên quan tới kế toán tài chính và năng lực chuyên môn về kỹ thuật hạch toán kế toán kép, bao gồm cả việc lập các báo cáo tài chính cơ bản.
Đây là một trong số môn học đầu tiên của chương trình ACCA. Thông thường, sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán tại Việt Nam có thể được miễn môn học này (thuộc Cấp độ Cơ bản) khi tham gia chương trình. Tuy nhiên, các công ty kiểm toán khi cử nhân viên tham gia chương trình ACCA đều khuyến khích nhân viên học thêm các môn học Cấp độ Cơ bản để có thêm kiến thức nền tảng và cơ hội thành công ở các môn học cấp độ cao hơn.

Nội dung môn học
A. Bối cảnh và mục đích của kế toán tài chính
· Phạm vi và mục đích của báo cáo tài chính ra bên ngoài
· Nhu cầu của người dùng và các bên liên quan
· Các thành phần cơ bản của báo cáo tài chính
· Các qui định chung liên quan đến lĩnh vực báo cáo tài chính
· Nhiệm vụ và trách nhiệm đối với quản trị doanh nghiệp
B. Tính chất lượng trong các thông tin tài chính
· Chất lượng của các thông tin trong báo cáo tài chính
C. Hệ thống kế toán và nguyên tắc định khoản kép
· Nguyên tắc định khoản kép bao gồm việc duy trì hệ thống sổ sách kế toán và nguồn thông tin tài chính
· Sổ cái, sổ chi tiết và sổ nhật ký
D. Ghi sổ các nghiệp vụ và sự kiện phát sinh
· Bán hàng và mua hàng
· Giao dịch tiền mặt
· Kho
· Tài sản hữu hình
· Khấu hao
· Tài sản vô hình và khấu hao tài sản vô hình
· Dự phòng và các khoản nợ tiềm tang
· Chi phí trả trước và chi phí phải trả
· Công nợ phải thu và phải trả
· Cấu trúc vốn và chi phí tài chính
E. Lập bảng cấn đối các tài khoản
· Bảng cân đối các tài khoản
· Điều chỉnh các sai sót
· Cân đối số dư nhóm tài khoản kiểm soát
· Cân đối số dư tài khoản ngân hàng
· Các khoản bị treo
F. Lập báo cáo tài chính hợp nhất-căn bản
· Công ty con
· Công ty liên kết
G. Thuyết minh báo cáo tài chính
· Tầm quan trọng và mục đích của phân tích báo cáo tài chính
· Các chỉ số
· Phân tích báo cáo tài chính

Mọi chi tiết xin vui lòng truy cập http://vietsourcing.edu.vn
hoặc gọi 09 4241 8998
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết