ruoitrau
ruoitrau
THÀNH VIÊN 200
THÀNH VIÊN 200
Tổng số bài gửi : 226
Thanks! : 1
Join date : 05/09/2009
https://taodang3.forumvi.com
20102009
??A CH? LIÊN L?C: BAN GDTH—KHOA C? KHÍ

Nhà C1, Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Tp. HCM

268 Lý Th??ng Ki?t—Q.10—Tp. H? Chí Minh
?i?n th?ai: 38647256-5880
38653818
Email: practice_training@hcmut.edu.vn
Mainsite: http://www4.hcmut.edu.vn/~practic_training/


D? V?N RÊ
K? s? C? khí ch? t?o máy—Gi?ng viên. Tr??ng Ban GDTH
K? n?ng chuyên môn: Thi?t k? c? khí, Th?y l?c ?ng d?ng, Thi?t b? may.
Môn h?c gi?ng d?y: Th?c t?p c? khí ??i c??ng, Th?c t?p công nhân. Thi?t b? may.
Website: http://thayre.synthasite.com/
E-mail: duvanre@hcmut.edu.vn


Share this post on:redditgoogle

Comments

No Comment.

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết