Share
Go down
avatar
ruoitrau
THÀNH VIÊN 200
THÀNH VIÊN 200
Tổng số bài gửi : 226
Thanks! : 1
Join date : 05/09/2009
http://taodang3.forumvi.com

Xe lăn robot Wunkerkind!

on 1/10/2009, 12:07 am
e lăn được một hào một tá nhưng sự xuất hiện của robot trước và giá cả phải chăng là thật sự tạo điều kiện cho người khuyết tật. The
CARRIER Wheelchair does almost everything - making sure the user is
fully independent, capable of traversing any terrain and situation.
Các Wheelchair CARRIER hiện gần như tất cả mọi thứ - đảm bảo người sử
dụng hoàn toàn độc lập, có khả năng vượt qua bất kỳ địa hình và tình
hình. The frame is specially shaped to maneuver over a commode. Đặc biệt là khung hình để cơ động hơn một commode. A “trap door” opens so you can use the toilet in a dignified manner. Một "cái bẫy cửa" mở ra để bạn có thể sử dụng nhà vệ sinh một cách trang nghiêm. No need for awkward transfers or assisted lifts. Không cần chuyển awkward hoặc thang máy với sự hỗ trợ. Stairs and inclines are a cinch too. Cầu thang và inclines là một cinch quá. A “Galileo Wheel” combines a wheel and track into a single drive with advantages from both. Một "Galileo Wheel" kết hợp một bánh xe và theo dõi vào một ổ đĩa đơn với những lợi thế từ cả hai. The entire chair even lifts to help you reach higher objects. Các ghế toàn bộ ngay cả thang máy để giúp bạn tiếp cận đối tượng cao hơn. Nice concept tho not the first of its kind - the CARRIER seems well thought out and ripe for production. Tho khái niệm đẹp không phải là lần đầu tiên thuộc loại này - các CARRIER dường như cũng nghĩ ra và chín để sản xuất. Hey, I'm all for design that can improve quality of life. Hey, tôi là tất cả các thiết kế có thể cải thiện chất lượng cuộc sống. The CARRIER was developed as semesterproject at the University of Applied Arts in the Studio Industrial Design 2 Esslinger. CARRIER này được phát triển như semesterproject tại Đại học Mỹ thuật ứng dụng trong công nghiệp Design Studio 2 Esslinger. (www.creativednaaustria.com) (www.creativednaaustria.com) Designers: Julia Kaisinger, Mayrhofer Mathias, Iranmanesh Niki, Demiric Bilge & Benesch Xiulian Thiết kế: Julia Kaisinger, Mayrhofer Mathias, Iranmanesh Niki, Demiric bilge & Benesch Xiulian
nguyen0502
THÀNH VIÊN 5
THÀNH VIÊN 5
Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 10
Thanks! : 5
Join date : 16/08/2010
Age : 30

Re: Xe lăn robot Wunkerkind!

on 18/8/2010, 11:03 am
xe lăn dành cho người jau
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết